Samochód

ubezpieczenia komunikacyjne:

» OC, AC, assistance (ASS), NNW, Zielona Karta

ubezpieczenia na życie

ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe:

» następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL)

ubezpieczenia majątkowe:

» ubezpieczenie mieszkań i domów od ognia i innych zdarzeń losowych (np. zalania, uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, opadów atmosferycznych, wybuchu, osunięcia ziemi, zapadania się ziemi, lawiny)

» ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku i dewastacji

» ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania

» ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

ubezpieczenia turystyczne:

» ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL)

» ubezpieczenie bagażu

ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw:

» ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

» ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku i dewastacji

» ubezpieczenie cargo

» OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia

ubezpieczenia rolników:

» ubezpieczenie upraw

» ubezpieczenie zwierząt

» ubezpieczenie budynków

» ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

ubezpieczenia spłaty kredytów i podwyżek

Promocja: naszym stałym klientom proponujemy upominki np. smycze reklamowe.

Agencja Ubezpieczeniowa SmyczePolityka prywatności